TRÄD

 

Höga träd

Vi tar oss enkelt upp i träd där maskiner inte kommer åt.

 

 

Besiktning

Vi utför ingående undersökningar och bedömer trädets förutsättningar.

 

 

Fällning

Vi utför kontrollerad trädfällning. Metoden anpassas utifrån miljöns förutsättningar.  Ibland krävs det så kallad sektionsfällning för att inte skada omginingen.

 

 

Stubbfräsning

Enkelt och effektivt tar vi bort oönskade stubbar.

 

 

Trädbeskärning

När vi utför trädbeskärning gör det utifrån trädets förutsättningar för att göra trädet säkrare och vackrare.

 

 

KONSULTING

 

Plan

Vi hjälper till med allt från trädval, inköp, kvalitetskontroll transport och anvisningar för  plantering. Vi ger råd kring naturvård, slyröjning och avverkning av parker och trädgårdar.

 

 

Besiktning

Vi har erfarenhet av privata och offentliga miljöer. Allt från enkla trädgårdsrådgivning till omfattande besiktningar av trädbestånd.

 

 

Plantering

Vi utför plantering och återplantering samt markförbättring i trädgårdar, parker och offentlig miljö.

 

 

Anläggning

Vi utför bortforsling av träd och annat trädgårdsavfall.  Vi kan även hjälpa till med leveranser av planteringsjord, sand, grus och andra material.

 

 

 

 

Vi utför

 

Allt från enkla till omfattande arbeten

 

Våra kunder finns inom privat och offentlig sektor

 

  • Kommuner
  • Företag
  • Bostadsrättsföreningar
  • Länsstyrelsen
  • Entreprenörer
  • Privatpersoner

 

Arborist Alexandra

Alexandras Träd- och Trädgårdsvård - Asklundavägen 110 - 244 91 Kävlinge - alexandra@alexandrastrad.se - 0703-44 13 12